جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

به همراه 24 ساعت ضمانت برگشت وجه شما

سرور تیم اسپیک + یاتکا پلن 1
 • 32 اسلات (نفر) ظرفیت سرور
 • دارد (کامل) دسترسی یاتکا
 • نامحدود ترافیک سرور
 • دارد اتصال تمامی نسخه ها
 • دارد اتصال افراد خارج از کشور
 • تضمینی 99.99% آپتایم
سرور تیم اسپیک + یاتکا پلن 2
 • 64 اسلات (نفر) ظرفیت سرور
 • دارد (کامل) دسترسی یاتکا
 • نامحدود ترافیک سرور
 • دارد اتصال تمامی نسخه ها
 • دارد اتصال افراد خارج از کشور
 • تضمینی 99.99% آپتایم
سرور تیم اسپیک + یاتکا پلن 3
 • 128 اسلات (نفر) ظرفیت سرور
 • دارد (کامل) دسترسی یاتکا
 • نامحدود ترافیک سرور
 • دارد اتصال تمامی نسخه ها
 • دارد اتصال افراد خارج از کشور
 • تضمینی 99.99% آپتایم
سرور تیم اسپیک + یاتکا پلن 4
 • 512 اسلات (نفر) ظرفیت سرور
 • دارد (کامل) دسترسی یاتکا
 • نامحدود ترافیک سرور
 • دارد اتصال تمامی نسخه ها
 • دارد اتصال افراد خارج از کشور
 • تضمینی 99.99% آپتایم
سرور تیم اسپیک + یاتکا پلن 5
 • 1024 اسلات (نفر) ظرفیت سرور
 • دارد (کامل) دسترسی یاتکا
 • نامحدود ترافیک سرور
 • دارد اتصال تمامی نسخه ها
 • دارد اتصال افراد خارج از کشور
 • تضمینی 99.99% آپتایم