کانفیگ سرویس های خودرا ,,,به ما بسپارید

کانفینگ بات رنک سیستم
 • ✔️ متصل کردن بات به سرور
 • ✔️ تنظیم رنک ها بر اساس تایم
 • ✔️ دارای پنل تحت وب
 • ✔️ تنظیم پیام های اهدای رنک
 • ✔️ آپتایم تضمین شده
کانفیگ سرور تیم اسپیک - اشتراکی
 • ✔️ کانفیگ به صورت
 • ✔️ رستور بکاپ های متنوع
 • ✔️ ویرایش بکاپ ریخته شده
 • ✔️ آپلود آیکون های مورد استفاده
 • ✔️ پشتیبانی تا موقع تحویل سرور
کانفیگ سرور تیم اسپیک - حرفه ای
 • ✔️ کانفیگ به صورت
 • ✔️ ساخت رنک های مورد نیاز
 • ✔️ ساخت چنل های مورد نیاز
 • ✔️ آیکون های مورد نیاز رنک ها
 • ✔️ پشتیبانی 24 ساعته مشکلات
کانفیگ سرور تیم اسپیک - اختصاصی
 • ✔️ کانفیگ به صورت
 • ✔️ ساخت تمامی رنک های مورد نیاز
 • ✔️ ساخت چنل های مورد نیاز
 • ✔️ بیش از 2 میلیون آیکون متنوع
 • ✔️ پشتیبانی 24 ساعته مشکلات